Türk Telekom Genel Müdürlük Binası Ankara

Elektrik, mekanik, mimari projelerle ilgili tamamlama işleri halen devam etmekte olup 2018 Temmuz ayında bitirilmesi planlanmaktadır.