IT ve Enerji Verimliliği

  • Eğitimler (enerji yöneticisi eğitimleri, etüt proje eğitimleri ve uluslar arası eğitimler)
  • Etütler (sanayi tesisleri, ticari ve hizmet binaları, kamu binaları, meskenler)
  • Yetkilendirmeler (Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri, Üniversiteler ve Meslek Odaları)
  • Ölçme, İzleme ve Değerlendirme, Denetim
  • Enerji Verimliliği Destekleri (Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP) ve Gönüllü Anlaşmalar)
  • Tanıtım ve Bilinçlendirme
  • Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı
  • Ulusal ve Uluslararası Projeler Geliştirme
  • Verimlilikle ilgili Faaliyetlerin Planlaması ve Koordinasyonu
  • Verimlilik, Sera Gazı Salınımı ve İzleme ile ilgili Etkinlik ve Eğitim Çalışmaları